Skip to main content

obliczanie punktu rosy

Proszę policzyć "punkt rosy", ciśnienie pary i wilgotność bezwzględną. Zamiast przecinka"," proszę wstawić kropkę "."

Proszę wstawić temperaturę (℃) i wilgotność względną (%)

°C
%


WYNIK

°C
mbar
g/ m3