Spring naar hoofd-inhoud

KefaAkustik – meer rust in de ruimte

KefaAkustik is een geluiddempende condenswerende coating

 

Een dubbele oplossing in één enkel product

KefaAkustik op trapeziumplaten
Grafiek KefaAkustik

Niet geïsoleerde daken uit trapeziumplaten en metaalconstructies – van verluchtingssystemen over omkastingen tot scheidingswanden – vormen in industriegebouwen en grote ruimtes vaak een akoestisch én een klimatologisch probleem. De geluiden geproduceerd in deze ruimtes worden op onaangenaam dreunend gereflecteerd, en op koude oppervlakken en koudebruggen vormt zich ongewenst condenswater. De geluidsoverlast is vaak enorm, en tegelijk zorgt het afdruipend condenswater voor gevolgschade, o.a. door corrosie van metalen elementen en door aantasting van vochtgevoelige goederen, terwijl ook het gebouw zelf schade ondervindt. Klassieke oplossingen pakken ofwel de condensproblemen aan, ofwel de problemen van geluidsoverlast, waarbij de anti-dreun coatings op dakplaten de draagconstructie met veel extra gewicht belasten. KeafAkustik daarentegen biedt een unieke oplossing die zowel condenswerende als anti-dreun eigenschappen in één enkel product combineert. En dat alles met een minimum aan extra gewicht. Geniaal eenvoudig, omdat KefaAkustik op zuiver fysische basis werkt! Het reduceert in belangrijke mate de geluidsoverlast en beschermt afdoende tegen schade door condenswater.

Meer informatie vindt U hier:  Downloads

Hier kan U de producten aanschaffen:  KEFA Partner

 

KefaAkustik slorpt het geluid op en stopt afdruipend condenswater.

Resonantiegeluid ontstaat wanneer materialen, en in het bijzonder metaalplaat, het omgevingsgeluid opnemen en reflecteren, en daardoor in eigenfrequentie mee gaan trillen. Resonantie is het vanzelf mee trillen met een andere trilling. Dit wordt als onaangenaam ‘dreunend’ geluid waargenomen en noodzaakt adequate ‘anti-dreun’ maatregelen. Dit kan worden bereikt door het toevoegen van gewicht (met bv matten of sandwichpanelen) om de eigentrilling van materialen te minimaliseren. Bij het coaten van metaalplaten speelt het gewicht dus een beslissende rol, m.a.w. een uitgebalanceerde verhouding tussen geluidsdemping en toegevoegd gewicht. Want veel extra gewicht houdt in dat de dragende constructie moet verstevigd worden, wat alweer tot hogere kosten leidt.

 

KefaAkustik is veel dunner en lichter dan klassieke anti-dreun coatings, en met een minimum aan extra gewicht bereikt het een maximum aan geluiddemping en zekerheid. Daarenboven beschermt het perfect tegen schade dor condenswater dankzij de unieke oppervlaktestructuur. Dé oplossing voor beide problemen in één product.

 

Microporiën in actie

 

Het principe van KefaAkustik coating is even geniaal als eenvoudig: gewicht en structuur hebben een geluiddempend effect en reduceren significant de geluidsoverlast, zonder de constructie extra zwaar te belasten. Bovendien zorgt de structuur van de coating ervoor dat de oppervlaktespanning van condenswater wordt weggehaald zodat condens zich onmiddellijk verdeelt in de coating. En omdat condenswater op die manier heel snel weer verdampt kan het nooit schade aanrichten. Oppervlakken blijven droog en vrij van afdruipend water.

KefaAkustik in een industriehal

De voordelen van KefaAkustik in een oogopslag:

 • anti-dreun en anti-condens
 • reguleert de vochtigheid
 • reduceert resonantiegeluid
 • universeel inzetbaar
 • elastisch
 • corrosiebescherming
 • temperatuurbestendig van -40 °C tot +130 °C
 • emissievrij
 • thermisch isolerend
 • nauwelijks thermische spanningen
 • nauwelijks elektrostatische oplading
 • dampdoorlatend
 • duurzaam werkzaam
 • beschermt goederen en inboedel
 • minder bevuiling
 • Brandbeveiliging klasse A2
 • eenvoudig aan te brengen
 • kan bijgekleurd worden
 • gebruiksklaar
 • milieuvriendelijk

 

Gewoon minder lawaai

 

Verpakkingen: emmer 20 kg, Fluidbag 1000 kg


KefaAkustik – geniaal eenvoudig, omdat fysica altijd werkt