Skip to main content

 

5 700 m2 ochrana proti kondenzaci, parkovací garáž Chemnitz

 

2.200 m2 KefaTherm v podzemním parkovišti

 

Aplikace nátěrů Kefa vysokotlakým stříkáním (airless)

 

Aplikace systémové stěrky KefaFill a následný nátěr KefaRid

 

KefaTherm Airless

 

Kovový povrch s a bez KefaTherm