Skip to main content

Výpočet rosného bodu

Vypočtěte si teplotu rosného bodu, tlak vzduchu a absolutní vhlkost vzduchu. Při vkládání údajů místo čárky “,” použijte tečku “.”

Zadejte teplotu vzduchu ve stupních Celsia (Grad Celsius) a relativní vlhkost vzduchu (RF)

°C
%


VÝSLEDEK

°C
mbar
g/ m3